Pobierz

W założeniach program ma umożliwiać katalogowanie podzespołów elektronicznych w serwisie czy domowym warsztacie elektronika!

Program znajduje się obecnie w wersji rozwojowej.

Wersja instalacyjna: pobierz instalator

Aktualna wersja 0.9.9.1 (06.Stycznia.2013) – Lista zmian w stosunku do wersji poprzedniej:

 • Dodano możliwość zamieszczania DOKUMENTACJI, PLIKÓW do projektów
 • Naprawiony błąd kopii bazy i importu
 • Naprawiony błąd występujący w przypadku dodawania komentarzy dłuższych niż 50 znaków
 • Zmiana bazy danych na wersję MS SQL CE 4.0
 • Aktualna wersja nie wymaga osobnej instalacji bazy danych SQL CE 3.5
 • Dodano mechanizm konwersji bazy danych z wersji 3.5 do 4.0
 • Przebudowany Engine aplikacji
 • Poprawiono drobne błędy aplikacji

Wersja 0.9.9.0 (31.Maja.2012) 

 • Przebudowany mechanizm aktualizacji elementu, dodano opcję „aktualizacji ceny elementu w projekcie”. Gdy opcja jest zaznaczona program sprawdza czy dany element występuje w projektach, aktualizuję jego cenę i przelicza wartość wszystkich projektów.

Wersja 0.9.8.9 (29.Maja.2012)

 • Poprawiony mechanizm wyświetlania listy elementów w projektach

 

Wersja 0.9.8.8 (14.Maja.2012)

 • Poprawiony mechanizm edycji elementów z okna głównego aplikacji (bezpośrednio z Grid’a)
 • Wersja beta importu PartList’y z EAGLE
 • Usunięty błąd dotyczący „linku do dokumentacji OnLine”

Wersja 0.9.8.3 (3.Maja.2012)

 • Drobne modyfikacje i zabezpieczenia poprawiające stabilność programu

Wersja 0.9.8.1 (2.Maja.2012)

 • Nowy mechanizm aktualizacji bazy danych,
 • Element – rozbudowano o: (komentarze, własne statusy, zamienniki),
 • Wyszukiwarka rozbudowana o przeszukiwanie własnych statusów,
 • Dodatkowe okno edycji elementu,
 • Baza przygotowana do współpracy z Eagle’m (moduł importu na ukończeniu 95%)

Wersja 0.9.5.3 (11.Kwietnia.2012)

 • Możliwość „seryjnego” dodawania elementów,
 • Automatyczna aktualizacja filtrów wyszukiwarki po dodaniu nowego elementu

Wersja 0.9.5.2 (9.Kwietnia.2012)

 • Dodawanie elementu – dodano nowe jednostki (gramy, kg, mm, cm, km)

Wersja 0.9.5.1 (7.Kwietnia.2012):

 • Zakładka projekty – Dodano raport za pomoca którego można sprawdzić dla produkcji seryjnej na ile sztuk wystarczy nam aktualnych elementów.

Wersja 0.9.4.5 (1.Kwietnia.2012) – Lista zmian w stosunku do wersji poprzedniej:

 • Optymalizacja wyświetlania listy elementów,
 • Aktualizacja systemu kopii bazy danych,
 • Optymalizacja działania „Dodaj element”,
 • Zabezpieczenie menu kontekstowego, w przypadku braku aktywnego elementu,
 • Poprawiona funkcjonalność stanów minimalnych
 • Możliwość wyświetlenia stanu minimalnego na liście głównej programu (opcja w konfiguratorze)
 • UWAGA! Brak wsparcia w obecnej wersji dla instalatora OnLine!!!

Lista funkcjonalności (0.9.4):

 • Nieograniczona ilość elementów,
 • Ustalanie cen dla elementów,
 • Nieograniczona ilość kategorii,
 • Nieograniczona ilość typów,
 • Edycja i usuwanie elementów,
 • Dołączanie linków do plików z dokumentacją,
 • Zapisywanie ilości każdego z elementów,
 • Wyszukiwanie elementów,
 • Przeglądarka elementów,
 • Zmiana rozmiaru okna,
 • Wyszukiwanie w serwisach: elenota.pl, allegro.pl, google.pl, alldatasheet.com,
 • Skróty klawiaturowe pozwalające w łatwy sposób (dodawać, odejmować stan pojedynczo i o zadaną wielkość, dodawać do projektu)
 • Tworzenie projektów
 • Dodawanie elementów do projektu
 • Generowanie zamówień do projektu na podstawie aktualnych stanów skatalogowanych elementów,
 • Automatycznie rozliczanie projektu z pomniejszaniem stanów elementów,
 • Automatyczna wycena projektów na podstawie wprowadzonych cen,
 • Automatyczna kopia bazy danych,
 • Konfiguracja listy elementów,
 • Konfiguracja katalogu domowego aplikacji (ustawienia, kopie baz danych itp.),
 • Automatyczne aktualizacje OnLine i Instalator OnLine,
 • Export i Import  baz danych do/z XML,
 • Zapamiętywanie konfiguracji głównych okien programu (rozmiar, położenie, ostatni stan),
 • Zapamiętywanie ułożenia i szerokości kolumn w poszczególnych tabelach,
 • Generowanie raportu ze stanami zerowymi,
 • Generowanie raportów ze stanami minimalnymi,
 • Pasek statusu z aktualnym stanem programu,
 • Drobne poprawki w stosunku do wersji poprzednich,
 • Wydruk raportów (dowolnie wybrane wiersze jak również kolumny),
 • Druk listy głównej elementów (dowolnie wybrane wiersze jak również kolumny),
 • Generowanie raportów dla stanów  minimalnych,
 • Ustalanie stanów minimalnych dla elementów, kategorii, typu,
 • Wydruk stanów minimalnych,
 • Lepsza dopracowana wyszukiwarka elementów,
 • Niezależny instalator aplikacji (jako opcja),
 • Zakładka Narzędzia: (Generator znaków HD44780),
 • Projekty – raport „Produkcja Seryjna”

 

W kolejnych wersjach:

 • Własne notatki,
 • Integracja z TME

Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje dotyczące zmian w programie, mam nadzieję, że program okaże się przydatny i z przyjemnością będzie się na nim pracowało. W przypadku wystąpienia błędów proszę o informację (system operacyjny + opis ewentualnego błędu)

 

UWAGA!!!

W przypadku gdy posiadamy starszą wersję programu podczas instalacji program zapyta się nas czy ma zastąpić plik bazy danych (pustą kopią) i plik konfiguracyjny (domyślną konfiguracją),
należy  w tym przypadku kliknąć „NIE”

UWAGA DLA WERSJI 0.9.9.1 

W przypadku gdy podczas pierwszego uruchomienia programu po aktualizacji do wersji 0.9.9.1 wystąpi poniższy  błąd:

BladSQL

Należy wybrać „Kontynuuj” i następnie w programie z menu „Opcje” wybrać „Baza Danych” oraz „Konwersja bazy”, program ponownie zostanie uruchomiony i baza zostanie przekonwertowana do nowego formatu.

 


Ostatnia aktualizacja: 06.01.2013

Rozmiar pliku: ~1,4MB
Licencja: Bezpłatna

Wymagania systemowe:

System operacyjny: Windows XP, VISTA, Win7

Wymagane składniki systemu:

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (~41 MB)
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24872

Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 (~5MB)
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5783

Wersja instalacyjna: pobierz instalator

 

 

Dodaj komentarz